ZAKRES USŁUG

o firmie
zakres usług
referencje
galeria
kontakt


Pomiary realizacyjne
- obsługa geodezyjna budownictwa ogólnego i przemysłowego
- inwentaryzacje podziemnego uzbrojenia terenu
- badanie przemieszczeń, odkształceń i pionowości obiektów
- pomiary kontrolne suwnic
- tyczenia budowli, tras itp.
- lokalizacje istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu

Pomiary sytuacyjno - wysokościowe
- opracowanie map do celów projektowych w formacie cyfrowym
- pomiary powykonawcze
- pomiary uzupełniające
- cyfrowe opracowania kartograficzne
- pomiary objętości mas ziemnych

Pomiary związane z ewidencją gruntów
- rozgraniczenia i podziały działek
- sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
- badanie stanu prawnego nieruchomości

Projekt
i wykonanie
polityka prywatności